Kleinschalige kliniek, veel persoonlijke aandacht. Proffesionele hulpverleners en deskundigen. 
Kliniek voor jongeren vanaf 16 tot 24 jaar. Je leven weer in de goede richting, 
samen lukt het!

Stichting Turn