Netwerken wil nog weleens werken.


Via via... en dank zij.... en meer van zulke activiteiten

en uitdrukkingen werd ik in 2006 in de gelegenheid

gesteld een congres bij te wonen van Afrikaanse kappers,

georganiseerd door de Zuid Afrikaanse bedrijfstak.


Het congres (3 dagen) ging vooral over verwachtingen,

zowel economisch als trendmatig.


Een aantal collega’s uit Australië, de USA en Frankrijk

toonden hun visie in creatieve en soms ondraagbare
creaties op de sluitingavond van het congres. (foto’s

gemaakt met kleine camera zonder flits in donkere zaal)


Veertien uur vliegen en het woord Afrika deed me besluiten
langer te blijven en Kaapstad, Pretoria, Johannesburg en
vooral ook  Wildlife wat beter te leren kennen.


                  Foto’s Wildlife gemaakt in het Paul Krügerpark

  Terug naar
nieuwspagina

Janine

uw haar, onze hoofdzaak